Ga naar de inhoud

Home

Het is van belang dat u zich bij het verhalen van uw letselschade laat bijstaan door een deskundige belangenbehartiger. Letselschade en aansprakelijkheid zijn namelijk zeer specifieke rechtsgebieden. Niet iedere advocaat of belangenbehartiger is daarin gespecialiseerd. 

De advocaten van LSAZ zijn allen werkzaam in Zeeland. Zij zijn gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht. Tevens zijn de LSAZ advocaten aangesloten bij de vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Het lidmaatschap van de LSA is het hoogste keurmerk dat een advocaat in het letselschaderecht kan verkrijgen. Zie voor de vereisten waaraan een LSA advocaat moet voldoen: www.lsa.nl. 

Een advocaat van LSAZ zal u bij letselschade adviseren over de aansprakelijkheid en in nauw overleg met u de in uw geval voorkomende schadeposten inventariseren en berekenen. Al dan niet na inschakeling van (medisch) deskundigen zal de advocaat van LSAZ communiceren met de betrokken verzekeraar met als doel uw schade van materiële en immateriële aard volledig vergoed te krijgen van de aansprakelijke wederpartij. In geval van discussie over de schuldvraag of de omvang van de schade zal een LSAZ advocaat na overleg met u een gerechtelijke procedure of deelgeschil bij de rechtbank kunnen opstarten. 

Kortom, heeft u letselschade opgelopen door een verkeersongeval, bedrijfsongeluk of door een medische fout? Zorg er dan voor dat u wordt bijgestaan door een letselschade advocaat van Letselschade Advocaten Zeeland. Wij helpen u graag. Ook in geval van een second opinion kunt u bij ons terecht. Een eerste afspraak voor een oriënterend gesprek is vrijblijvend en kosteloos.